Μείωση πολύδυμων κυήσεων

Λίγα λόγια για την επέμβαση μείωσης πολύδυμων κυήσεων

Τι είναι η μείωση πολύδυμων κυήσεων;

H μείωση είναι η επιλεκτική ελάττωση του αριθμού των εμβρύων μιας πολύδυμης κύησης.

Πότε και γιατί γίνεται;

Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε έμβρυο (ή έμβρυα) με γενετική ή σοβαρή ανατομική ανωμαλία.
  • Σε πολύδυμες κυήσεις όταν έχουμε περισσότερα από δύο έμβρυα (π.χ. τρίδυμα, τετράδυμα κοκ.) και θέλουμε μειώνοντας τον αριθμό τους να περιορίσουμε τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό.

Ιδανικά η μείωση γίνεται κατά τη χρονική περίοδο που μετρούμε την αυχενική διαφάνεια.

Πώς γίνεται;

Η μείωση περιλαμβάνει την εισαγωγή -υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση- λεπτής βελόνας στην καρδιά του εμβρύου που θα μειώσουμε και την έγχυση χλωριούχου καλίου με σκοπό τη διακοπή τη λειτουργίας της.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Η πιθανότητα αποβολής από την επέμδαση μείωσης πολύδυμων κυήσεων, είναι 8% αν η τρίδυμος κύηση μειωθεί σε δίδυμος και 14% αν μειωθεί σε μονήρη κύηση.

Το κέρδος από τη μείωση είναι ότι ελαττώνει τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό (πριν από τις 32 εβδομάδες) από 23% στην τρίδυμο σε 10% στη δίδυμο και περίπου 5% στη μονήρη.