Έλεγχος καθ’ έξιν αποβολών

Πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος και αποκλεισμός ή επιβεβαίωση του παράγοντα που οδηγεί σε συνεχείς αποβολές και στη συνέχεια συνιστάται η ανάλογη αντιμετώπιση.

Αποβολή ονομάζουμε την απώλεια της κύησης η οποία συμβαίνει πριν την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Καθ’ έξιν αποβολές ονομάζουμε τις περισσότερες από 3 αποβολές κατά το Βασιλικό Κολέγιο των Μαιευτήρων και Γυναικολόγων ή τις περισσότερες από 2 αποβολές κατά το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.

Περίπου 1 στις 100 γυναίκες εμφανίζει καθ’ έξιν αποβολές.

Τα περισσότερα ζευγάρια που έχουν καθ’ έξιν αποβολές, συνεχίζουν να έχουν πολύ καλές πιθανότητες να αποκτήσουν μωράκι στο μέλλον.

Εάν έχετε ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών, στην πρώτη επίσκεψη θα συζητηθούν όλες οι πιθανές αιτίες που έχουν συσχετισθεί με τις καθ’ έξιν αποβολές καθώς και ο προτεινόμενος υπερηχογραφικός και εργαστηριακός έλεγχος διερεύνησης των αιτιών.

Στην επόμενη επίσκεψη θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των αιματολογικών σας εξετάσεων και μαζί με το αποτέλεσμα του υπερηχογραφικού ελέγχου της πυέλου θα σας γίνει γνωστό εάν υπάρχει κάποιο γνωστό αίτιο για τις καθ’ έξιν αποβολές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα θα συζητηθεί και ο τρόπος αντιμετώπισης.

Πρέπει να τονισθεί ότι σε σημαντικό αριθμό ζευγαριών, παρά τον λεπτομερή έλεγχο, είναι συχνό να μην ανευρίσκεται κάποια αιτία για τις καθ’ έξιν αποβολές.