Εξειδικευμένος γυναικολογικός υπερηχογραφικός έλεγχος

Έλεγχος μήτρας & ωοθηκών με 2D & 3D