Πρώιμος έλεγχος ανωμαλιών εμβρύου (mini anomaly)

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον πρώιμο έλεγχο ανωμαλιών εμβρύου (mini anomaly):

Επίσης αποτελεί απαραίτητο έλεγχο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Κλείστε ραντεβού!

Εάν σας ενδιαφέρει να κλείσετε ραντεβού για πρώιμο έλεγχο ανωμαλιών εμβρύου (mini anomaly), επικοινωνήστε μαζί μας!