Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Γενικά για τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος είναι μία καινούργια μέθοδος με την οποία εκτιμώνται συγκεκριμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σύγκριση με τις συμβατικές βιοχημικές και υπερηχογραφικές μεθόδους. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την ανάλυση τμημάτων DNA του πλακούντα του εμβρύου σε δείγμα αίματος της εγκύου και δεν ενέχει κανένα κίνδυνο αποβολής.

Η αξιοπιστία του είναι πολύ υψηλή (για το σύνδρομο Down > 99%), ωστόσο δεν είναι αντίστοιχη των διαγνωστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιοψία τροφοβλάστης και την αμνιοπαρακέντηση, ούτε υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες ελέγχου.

Για το λόγο αυτό η επιλογή του μη επεμβατικού ελέγχου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ιδανικά προτείνεται να γίνεται μετά από υπερηχογραφικό έλεγχο και συμβουλευτική λαμβάνοντας υπόψιν το σύνολο των υπερηχογραφικών ευρημάτων και ενδείξεων.

non invasive 2
non invasive 1

Πότε μπορεί να γίνει;

Ο συγκεκριμένος έλεγχος, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 9η εβδομάδα της κύησης και μετά.

Τι μπορεί να ελεγχθεί με τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο;

Χρωμοσωματικές Ανωμαλίες

 • Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)
 • Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)
 • Τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau)
 • Τριπλοειδία

Ανωμαλίες Φυλετικών Χρωμοσωμάτων

 • Σύνδρομο Klinefelter
 • Σύνδρομο Triple X
 • Μονοσωμία X (σύνδρομο Turner)

Μικρές Ελλείψεις Χρωμοσωμάτων (επιπλέον προαιρετικός έλεγχος)

 • Σύνδρομο 1p36 deletion
 • Σύνδρομο Cri-du-chat
 • Σύνδρομο Prader Willi
 • Σύνδρομο Angelman
 • Σύνδρομο 22q11.2 deletion