Προγεννητική συμβουλευτική

Η Προγεννητική Συμβουλευτική προσφέρει πληροφορίες στους μελλοντικούς γονείς όταν στη διάρκεια μιας εξελισσόμενης εγκυμοσύνης ανιχνεύονται παθολογικές καταστάσεις που είτε έχουν επηρεάσει το έμβρυο είτε δύναται να το επηρεάσουν στο μέλλον και χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και ενημέρωσης για τη λήψη αποφάσεων και συχνά άμεσης αντιμετώπισης.

Eπίσης η Προγεννητική Συμβουλευτική είναι απαραίτητη στην προετοιμασία μιας νέας κύησης σε ζευγάρια:

  • που έχουν ήδη μια εγκυμοσύνη με σοβαρές επιπλοκές για να υπολογισθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης παρόμοιας παθολογίας στη νέα κύηση και να συζητηθούν πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης  ή και αποτροπής
  • με ιστορικό μονογονιδιακού νοσήματος, είτε λόγω της ετεροζυγωτίας/ομοζυγωτίας ενός ή και των δύο γονέων είτε λόγω της γέννησης πάσχοντος παιδιού
  • με γνωστές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (πχ ισοζυγισμένες μεταθέσεις)
spyros tzioras progennitiki symvouleftiki